Vzdelávacie centrum BOZP

Fotogaléria vykonaných prác - Maliarské a nateračské práce

Fotogaléria vykonaných prác - Montáž a demontáž technologických celkov

Fotogaléria vykonaných prác - Montáž, revízia a údržba istiacích systémov (HIS, VIS)

Fotogaléria vykonaných prác - Demontáž a údržba komínov

Fotogaléria vykonaných prác - Čistenie a revízia uzavretých priestorov (sýpky, zásobníky, silá, hydroglóbusy, studne)

Fotogaléria vykonaných prác - Oprava a čistenie občianskych a cirkevných budov

Fotogaléria vykonaných prác - Čistenie vysokotlakým vodným lúčom

Fotogaléria vykonaných prác - Poradenstvo a technická podpora vo výškach pri filmovej produkcii

Fotogaléria vykonaných prác - Medzinárodné záchranárske cvičenie - HUNEX 2009

Fotogaléria vykonaných prác - Prehliadky POZ odborne spôsobilou osobou

Táto fotogaléria je prázdna.

Kontakt

Plum s.r.o. Hviezdoslavova 24
Moldava nad Bodvou
045 01
Prevádzka: Hviezdoslavova 45

GPS súradnice prevádzky Plum s.r.o.:
48°36'23.7935604"N
21°0'2.2367639"E
+421 905 755 232
+421 905 316 251
gabi@plumsro.sk